Relatiecoaching

Als mens gaan we heel veel verschillende vormen van relaties aan.  Zo heb je de relatie met je partner, maar evengoed is er de relatie met je ouders en/of kinderen, vrienden en familie, werk en collega’s, enzovoort.

Al deze verschillende relaties vragen veel tijd en moeite .

Dingen zoal (mis)communicatie, andere verwachtingen, verschillende overtuigingen,… kunnen voor wrijving en onbegrip zorgen.

Op die moment voelt dat wel eens aan alsof we op een kruispunt staan.

We moeten dan de route opnieuw afstemmen op elkaar.  Als coach help ik om de verschillen bij elkaar te leren begrijpen.  We trachten die dan in een ander daglicht te stellen en wederzijds begrip/inzicht te creëren…

Je bent nooit alleen in een relatie, dus je staat er ook nooit alleen voor om het op te lossen..

Ook wanneer zaken zich voordoen zoals het verleden moeilijk los kunnen laten, bemoeienissen ondervinden van een ex-geliefde of familie, wanneer je geconfronteerd wordt met pesterijen, narcisten en stalking, …

Deze dingen bestaan allemaal en komen meer voor dan men verwacht.

De impact kan dan ook veel groter zijn dan dat we soms denken.

Erover kunnen praten met iemand, een luisterend en begrijpend oor vinden is dan zeer belangrijk.  Ook hier gaan we dan samen constructief op zoek naar een manier om jouw toekomst een mooiere kleur te kunnen geven.